30 години БУЛПЕК

Из материал на в-к „Стандарт“, автор: Даниела Денева, 16.10.2022 г.

Даниела Денева : Тази година отбелязахте 30-годишното издание на изложението „Булпек“. Какво се случи с бранша за това време?

Мариана Кукушева : „Булпек“ е първото професионално международно изложение за машини, суровини и различни видове хляб, хлебни и сладкарски изделия. Преди 30 г. на пазара имаше три вида хляб- бял, типов и „добруджа“. Сега има над 70 вида хляб. Преди 30 г. все още работеха държавните хлебозаводи, които си спомняме какъв хляб произвеждаха. През тези 30 г. преживяхме хлебна криза, хиперинфлация, икономически кризи. Но българските хлебопроизводители се запазиха, те ежедневно се грижат на нашата трапеза да има хляб.

Българските хлебопроизводители правят най-големия износ на хлебни изделия сред страните на Балканите. Освен това бг производителите плащат най-високите работни заплати в сектор „Производство на храни и напитки“. Средната заплата е 2000 лв (1000 евро) и се изравнява със средната европейска за бранша. Когато се увеличава минималният осигурителен праг, ние винаги индексираме заплатите към по-високи. Преди 30 г. имаше между 5000 и 7000 малки производители на всякакви видове закуски и хляб, но всички те бяха с един и същи вкус и вид. Сега фирмите, които произвеждат хляб, хлебни и сладкарски изделия са около 680 по регистъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
През тези 30 г. въведохме системата за контрол и самоконтрол върху критичните точки ХАСЕП, въведохме всички международни сертификати за нашия бранш, създадохме кадри, които печелят професионални конкурси на европейско и световно ниво. Браншът се утвърди като единственият, в който няма чужди капитали. Непрекъснато се работи в посока модерни технологии с идеята да се пести енергия. Защото браншът е най-енергоемък сред всички останали в хранителното производство. Това е, защото технологичните процеси при нас са свързани с ферментация, т.е развиване на определени температури или охлаждане, изпичане на изделията и специфично пакетиране.

Браншът „Хлебопроизводство и сладкарство“ е един от утвърдените, които се дават за пример в хранителната и питейната индустрия. НБСХС обедини под своята шапка всички малки, микро и средни предприятия, защитаваме интересите на нашите членове. Това е съюз, който има перфектна комуникация с медиите, постоянно отворен диалог, в който обясняваме какви са нашите цели, колко отговорен е нашият труд и как гледаме на крайния резултат, а той е вкусът на хляба, хлебните и сладкарски изделия. Ние пазим традициите на народа. Пазим историята на живота през живия продукт, който създаваме- хляба.