Доставната цена на хляба е с около 50 процента по-ниска от продажната цена, която се определя от търговците

Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите ,в интервю за рубриката „Агрозона“ по Радио„Фокус“ на 08.11.2020г.

Фокус: Говорим за хранителните изложения в Интер Експо Център, едно от най-чаканите събития в годината и от производители, и от търговци и предприемачи. Добър ден и добре сте ни дошли, г-жо Кукушева.

Мариана Кукушева: Добър ден на вашите радиослушатели, на нашите потребители, на моите колеги производители и търговци на хляб, тестени и сладкарски изделия. Булпек 2020 слага във фокуса на вниманието малките фирми, които пострадаха най-много от пълното затваряне на държавата през пролетните месеци. Затова акцентът тази година е точно върху тях, за да покажем, че сме се справили, че ги има, че работят въпреки трудностите, че имат продукти, които заслужават внимание, за да сме сигурни, че са стигнали до крайния потребител точно през нашето голямо международно търговско изложение.

Фокус: Как премина първият ден на хранителното изложение и колко производители и търговци успяха да представят продуктите си?

Мариана Кукушева: Изложението трае 4 дни, до събота включително. Първият ден беше с изключително добра организация, създадена от Интер Експо Център. Акцентът на първия ден беше тържественото откриване от страна на висши държавни лица в лицето на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова, която уважи нашето изложение, включително присъди приз за признаване на достойната защита на българското производство на традиционни хлябове, печива, каквато задача има Националният браншови съюз и която задача съм поставила и аз като председател на Управителния съвет. Едно признание, което е изключително необходимо и важно за бизнеса точно в тези дни на отрицание, на страх, на неустановеност на бъдещето, във време, в което живеем и продължаваме да произвеждаме хляба на България денонощно. И правим всичко това с цялата отговорност, спазвайки всички световни и национални хигиенни стандарти, стандарти, свързани с безопасността и гарантиране здравето на нашите заети хора и на крайните потребители.

Фокус: В тази връзка кои са основните трудности, които срещате в този момент на световна пандемия? И как всъщност успяхте да организирате непрекъснатия процес на производство на хляб, за да няма сътресение на доставките у нас?

Мариана Кукушева: Трябва да припомня, че всъщност наблюдаваната реколта в света е реколтата на зърнените култури, между които е и пшеницата. Факт е, че има Световен съвет по зърното и с това е ангажирана изцяло Организацията на обединените нации (ООН). С оглед на този факт ние във всеки един момент знаем какво се случва на борсата, какви са цените на първичната за нас суровина -пшеница. Ако кажа, че е лесна организацията на производството на хляб, вече никой не би ми повярвал. Защото както няма никой, който да е по-голям от хляба, няма храна, стока или продукт, които да се произвеждат по-трудно и да се реализират по-бързо от хляба. С оглед на всичко това, което казвам, отново с респект говоря за труда на своите колеги – той е денонощен, той е непрекъснат, той е високо отговорен, защото тогава, когато беше спряла държавата да функционира физически като присъствие на хора, тогава, когато всички стояха по домовете си, тогава, когато можеха да се преброят на пръсти превозните средства по улиците не само в големите градове, във всички точки на България, ние успяхме и доставихме хляб и до последния търговски обект.

Фокус: Тази година обаче сушата повлия сериозно на добивите от пшеница. В тази връзка очаква ли се повишение на цените на хляба?

Мариана Кукушева: Себестойността на хляба е различна за всеки български производител. Отново ще цитирам Продоволствения комитет към ООН, който заяви още в началото на лятото, че всички храни, произведени със суровини от реколтата 2020, ще имат очакван ръст на себестойност поне 30 %. Сами разбирате, че тази финансова прогноза не е направена случайно и без основание. Ние нямаме самочувствието на експерти, които могат да отворят едно такова финансово изречение от създалата се заради Ковид ситуация в света, в частност в Европа. Факт е, че цената на суровината, първичната суровина за нас, която е пшеницата, продължава да расте. Факт е, че растат цените на горивата, факт е, че се покачи цената на газа. Факт е, че цената на енергията и на свободния пазар започна да пълзи нагоре. Още по-голям факт е, че цената на трудна става много голяма – тя представлява не по-малко от 35% от себестойността на продукта, който ние създаваме. С оглед на всичко това и заради факта, че продължаваме да имаме 20% ДДС, сами разбирате, че в момента да говорим за задържане на цените на хляба или да говорим за по-ниска себестойност, би било нещо абсолютно несериозно и безотговорно. И пак повтарям, изключително е важно потребителите да знаят, че всеки български производител има своя специфична себестойност, има свои специфични разходи, свързани с тол системата, има свой специфичен профил на заплащане на ред съпътстващи услуги и стоки, които влизат и са ангажирани с нашето производство. Като пример бих дала екологичните опаковки, които ние вече използваме и за които много категорично се подготвят правила по Зелената сделка. Още нещо бих искала да кажа: винаги в качеството си на председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите коментирам доставната цена на хляба. Тя винаги е с около 50% по-ниска от продажната цена на хляба, която продажна цена на хляба, цената до крайния потребител, се определя от търговците.

Фокус: Нека да завършим с любимата ми поговорка: Никой не е по-голям от хляба, хлябът е любов и уважение.

Мариана Кукушева: И да ви е сладък хлябът. Защото няма по-добро пожелание към никоя човешка душа на планетата от това да му е сладък хлябът. Хлябът е благословия – нека всеки я получи според своите заслуги. Още един път – да ви е сладък хляба.

Материал на Марияна Валентинова, Информационна агенция „Фокус“.