За хляба: Как новият Закон за храните ще ликвидира сивия сектор

Интервю на Веселина Миланова с Мариана Кукушева за Българско национално радио на 28.05.20г., програма Хоризинт в „Преди всички“.

Според регистъра, който се води от Агенцията за безопасност на храните, около 680-700 обекта са регистрирани като хлебопроизводители. Според нас са почти 2 пъти повече.

Това каза за БНР председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева на днешния професионален празник на хлебарите – Спасовден. Тя оцени като „изключително важен“ новия Закон за храните, приет на второ четене от парламента в сряда.

„Ако той влезе в сила с цялата тежест на членовете на законодателството, които са предвидени в него, Законът за храните може да бъде част от законодателството за борба със сивия сектор и би могъл да го ликвидира“, подчерта Кукушева. 

Как нормативните промени ще ликвидират сивия сектор в хлебопроизводството

„Хлябът е най-бързо оборотната храна в света. Проследимостта на производство, дистрибуция и реализация е изключително трудна. Видно е, че в България няма политическа воля, а може би няма и административен капацитет да се случи такъв тип проследяване, но чрез глава „Транспорт и транспортни средства на храни“ ние сме изключително облагодетелствани от Закона за храните, защото за нас е заложено специалното изискване да се създаде регистър на дистрибуторите.

Всички превозни средства, превозващи, хляб, брашно, хлебни и сладкарски изделия ще имат отделна регистрация, уникален идентификационен номер, който ще бъде сложен на транспортното средство. Ако хванем дистрибуцията, много лесно бихме стигнали до първоизточника – производителя, както и до търговеца, който трябва да я реализира. Досега никой пътен контролиращ орган не можеше да спре превозно средство и да направи щателната проверка.

Законът вече прилага цялата тежест на европейските регламенти и санкциите са „в европейски финансови измерения“, допълни Кукушева. Предвидена е санкция затваряне на производствени и търговски обекти.

Помислено е и за сивия сектор. Отговорността е на местната власт. Кметове и общински наместници са длъжни да следят цялата икономическа дейност, която се извършва на тяхна територия:

„Всички обекти за производство, търговия и дистрибуция с храни трябва да да имат съответните удостоверения по Закона за устройство на територията“.

Около 30% от обектите в София нямат нужните документи по ЗУТ – Акт – 16, изтъкна Кукушева.

Всеки производствен обект трябва да има на трудов договор поне един служител със специализирано образование в областта на хранотелно-вкусовата промишленост. В момента масово в обектите за производство или търговия няма технолози, допълни тя.

С новия закон ще се сложи край на препакетирането на храни, допълни още Мариана Кукушева. „Ще има пълна проследимост на храната и знак за съдържанието на ГМО. Ще има и две определения за „Продукт от България“- ако са изцяло от българска суровина и „Добит в България“, ако е произведен от смесени суровини, независимо от къде. Предвиден е гратисен период, за да могат бизнес операторите да отговорят на изискванията на законодателството.

„Аз се надявам, че септември месец ние ще можем да се поздравим с действаща нормативна уредба и с възможностите за повече прозрачност, по-информиран избор и борба със сивия сектор“, обобщи председателят на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Политиките по храните ще се контролират от Национален съвет.

 В него ще влязат национално признатите браншови организации, които отговарят на ред изисквания и имат административен капацитет.

Цялото интервю чуйте от звуковия запис.