Мариана Кукушева, НБСХС: 9% ДДС означава висока събираемост на данъка

Материал на ИА „Фокус“, 8.12.21г., автор Милослава Ангелова.

9% ДДС означава висока събираемост на данъка. Това каза за дневния блок „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС).

“ Всяка партида хляб излиза с различна себестойност. Това води до изключителни притеснения и до изкривяване на търговски практики. Говоря за хляба, но ситуацията с останалите храни не е по-различна. 9% ДДС на основни или на всички храни значи повишаване на платежоспособността или повече пари в потребителите за покупка на повече стоки. Това значи разпологаем лимит за бизнеса , който ще бъде ползван за повишаване на работните заплати. Нашите служители и работници също са потребители и те усещат удара на инфлацията, който в момента е в рамките на 30%. Прогнозата на Световния продоволствен съвет на ООН е, че ще продължи да се повишава цената на основни хранителни суровини с истински произход, т.е не заместители. Тази тенденция е очертана в рамките на следващите 5 години. 9% ДДС означава висока събираемост на данъка. Ако някой икономист , твърди , че ДДС ще бъде намалено като пари постъпления, не е прав, защото данъчната основа расте и паричният поток, който влиза в хазната е по-голям“, поясни тя.

„Ако се направи реверансът за 9% ДДС за храните, това означава осветляване на сивата икономика, която в България в момента е в рамките на около 30%, без да имаме претенцията за абсолютна представителност. Данните, с които боравят НАП и Министерството на финансите, са абсолютно конфиденциални и ние правим отчасти анализи на пазара, без да имаме претенцията за абсолютна представителност“, каза още Мариана Кукушева.

Според нея 9% ДДС ставка е прожектор, осветяващ пазара: „Високото потребление мисля, че го видяхме в рамките на горещото лято, което имахме. Няма как да коментираме, че 9% на ДДС ставка би допринесла за изкривяване на пазарни практики. Точно обратното- това е един прожектор, който ще освети пазара и ще покаже веригата на доставки в цялата светлина и в цялата акцентност.“

„През есента коментирахме, че себестойността на хляба от реколта 2021 година ще бъде променена и то драстично. Казах вече, че над 150% е покачена цената на основната суровина за нас, каквато е брашното. При този темп на работа на свободната енергийна борса, която в пиковите часове цената на тока минава 700 лв. без ДДС, няма как да коментираме, че себестойността може да бъде преглътната от доставчиците. Тя неминуемо предизвиква съответното увеличение на пазара на хляба, така че потребителят да усети по джоба си това увеличение. Пазарното поведение е строго индивидуално за всеки български хлебопроизводител и ние неможем да говорим за единна ставка на увеличението, при положение, че всеки хлебопроизводител има своята себестойност и своето пазарно поведение. Проблемът не е просто в достигнатите цени до момента, проблемът е, че няма предсказуемост, че цената на газа продължава да се увеличава , която влияе и на цената на тока, че търсенето на енергия става все по-голямо в енергийните месеци, в които се намираме, и в същото време ние продължаваме да сме редовни данъкоплатци. Като такива искаме държавата да преосмисли начина, по който ще стимулира социално уязвимите групи хора, каквито са българските пенсионери, така че те да могат да поемат натиска на инфлацията“, обясни Кукушева.

Тя добави, че свободен пазар значи и свободно прилагане на социални мерки за хората, които са в неравностойно социално положение.