Нов закон: Стоката се плаща до 30 дни на производителя

Материал на Стандарт от 07.03.2021 г

Законът за защита на конкуренцията, обнародван в „Държавен вестник“, забранява нелоялни търговски практики, прилагани от някои търговски вериги към техните доставчици.

Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, коментира пред БНР, че това е добра стъпка, но отбеляза, че в новия закон има спорни моменти, които трябва да бъдат променени от следващия парламент.

Съгласно закона купувачът вече ще е длъжен да плаща стоката на производителя до 30 дни след доставка. Няма да може да му връща незаплатена стока и да променя едностранно условията по договора помежду им.

„Това е една добра стъпка, защитава конкурентоспособността на българския бизнес“, посочи Мариана Кукушева, но допълни, че тепърва законодателят трябва да елиминира проблема с количествените прагове за доставчиците:

„Праговете – това са годишните обороти на определена група храни – тема, която остана да виси като недопустима, защото нашите обеми на обороти са много различни от тези, които има в Европейския съюз“, каза Кукушева.