Мариана Кукушева: Несериозно е да се говори за задържане цените на хляба в този момент

5.11.2020г, Agrozona.bg

Тази финансова прогноза не е направена случайно и без основание. Факт е, че цената на първичната суровина за нас – пшеницата продължава да расте, поскъпват горивата и природния газ. Цената на енергията и на свободния пазар започна да върви нагоре. Освен това цената на труда също расте и сега представлява не по-малко от 35% от себестойността на готовия продукт.“.

Кукушева припомни, че на фона на тази пазарна ситуация продължава и облагането на хляба с 20% ДДС.“ Освен това е важно да се знае, че доставната цена на хляба е с около 50% по-ниска от продажната цена на насъщният, която се определя от търговците“, сподели още председателят на НБСХС.

„Когато беше спряла държавата да функционира физически, когато всички стояха по домовете си, а превозните средства по улиците се брояха на пръсти, хлебопроизводителите успяваха да доставят насъщния и да има хляб във всеки дом“, каза още Кукушева.

Малките фирми в центъра на вниманието на БУЛПЕК 2020

През тази година изложението БУЛПЕК 2020, което се провежда в момента в Интер Експо Център слага акцент на малките фирми, които пострадаха най-много от пълното затваряне на държавата през пролетните месеци. По време на тържествено откриване на хранителните изложенията Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите получи приз за признаване на достойната защита на българското производство на традиционни хлябове.

„Това признание беше изключително важно и необходимо за бизнеса точно в тези дни на отрицание, страх и неяснота за бъдещето. Във времето, в което живеем продължаваме да произвеждаме хляба на България денонощно. И правим това спазвайки всички световни и национални хигиенни стандарти, свързани с безопасността и гарантиране здравето на нашите работници и крайните потребители“, сподели още за Агрозона Мариана Кукушева.

По материал на екипа на Agrozona.bg