Мариана Кукушева, НБСХС: Прилагането на Закона за храните ще доведе до възможността да бъде осветен пътят на храната буквално от производителя до трапезата

Интервю на Деница Китанова с Мариана Кукушева за Информационна агенция „Фокус“ на 28.05.20г.

Мариана Кукушева председател на Управителният съвет на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в интервю за Агенция „Фокус“ по повод професионалния празник на хлебарите и сладкарите и за новия Закон за храните.

Фокус: Г-жо Кукушева, днес е професионалния празник на хлебарите и сладкарите. Какво ще пожелаете на Вашите колеги?

Мариана Кукушева: Бих искала да отправя пожелание на моите колеги хлебари в България, които са хора от тихия фронт и които работят тихо и неуморно. По време на пандемията не оставиха нито един обект без хляб, не забавиха нито една доставка. Изпълниха изцяло всички очаквания на търговците към тях и с оглед на всичко това още един път искам да им благодаря. Респектът към денонощния труд на хлебаря трябва да бъде огромен. След Бог е хлябът. Хлябът е символ на човещина, на онази нова европейска солидарност, към която ние ще започнем всички да се стремим, изграждайки я заедно. Хлябът е храната, която веднъж споделена с приятел, остава завинаги между тях двамата. Хлябът е символът на нашия живот. Хлябът е продуктът, който се ражда в производствения процес и се изгражда и се състои изцяло от българска суровина. Нека е сладък хляба на българските хлебари и на техните потребители. Нека е благословен трудът им, нека е голям берекетът, нека е споделен с цялото българско общество, както и с вас нашите партньори- медията „Фокус“.

Фокус: Парламентът прие на второ четене промените в Закона за храните. Защо е важен този законопроект?

Мариана Кукушева: Законът за храните е част от законодателството, касаещо националната сигурност на България. В извънредното положение, което бяхме само до преди две седмици всъщност стана ясно колко голяма част от живота и бита и нашата човешка и национална сигурност представляват храните. Факт е, че храните присъстват ежедневно в живота ни. Те са нашето гориво, за да може организмът ни да живее. С оглед на това най- после след близо четири години трябва да се поздравим, защото Законът за храните е факт. Този закон е изгаботен по възможно най -демократичните мерки. В неговото изработване взеха участие всички браншови организации от сектор „Храни“ и „Напитки“, както и „Хранителни добавки“. Въпреки многото преработки, въпреки различните мнения, въпреки тежкия натиск от страна наранени икономически интереси, комисията се справи. Днес той е факт, благодарение на усилията и разбирането от страна на народните представители и най-вече на управляващата коалиция. Благодарим на министър Танева, която държа на обещанието си да има Закон за храните, както и Закон за хранителната верига.

Това, което е важно да се знае за Закона за храните е, че ако той заработи с поднормативната уредба, която предстои да бъде изработена от МЗХГ, ще гарантира не просто безопасна храна на потребителите, не просто те ще могат да направят информиран избор какво купуват и с какво се хранят, а ще ликвидира в голяма част и сивата икономика в сферата на храните, търговията и дистрибуцията на храни. В тази връзка искам да подчертая, че за нас хлебарите и сладкарите на България този закон идва в навечерието на нашия професионален празник, който празнуваме в деня на Възнесение Господне- Спасов ден. В него акцентът за нас попада в транспортирането на хляб, брашно. хлебни и сладкарски изделия, в специални превозни средства, които ще бъдат описани по регистър, създаден въз основа на закона, които ще съдържат и ще имат на отличително място стикер с идентификационен код, така-щото да има контрол на пътя. Така-щото във всеки един момент да се знае един дистрибутор от къде е взел произведения хляб и къде смята да го реализира, в кои търговски обекти. Нашият проблем със сивия сектор не е за подценяване. Затова сме толкова доволни, защото Законът за храните ще даде възможност за реални мерки за борба със сивия сектор.

В Закона за храните има още два изключително важни аспекта освен всички останали. Единият е свързан със статута на сградите и обектите, в които се произвежда, тъгува, дистрибутира или складира храна.Сградният фонд трябва да отговаря на всички изисквания по Закон за устройство на територията. Искам да подчертая, че към момента само е една София обекти без Акт-16 представляват повече от 30% от всички обекти, които търгуват и произвеждат храни. Сами разбирате, че прилагането на закона ще доведе до възможността да бъде осветен пътят на храната буквално от производителя до трапезата.

Много важен акцент за нас представлява създавнето на консутативния орган към министъра на земеделиети и храните, наречен Национален съвет по храните, в който ще членуват всички национално признати браншови организации в сферата на храните. Идеята е този орган да съблюдава, координира, ражда и промотита политики по здравословно хранене, политики по насърчаване производството на все повече български здравословни храни, политики насочени към защита здравето на потребителя.

Още един последен акцент ще си позволя да споделя. Той е свързан преди всичко с модерния начин на доставка на храна в офиси и домакинства. Това е интернет търговията. Тя вече е описана и трябва да отговаря на определени изисквания и критерии, защото в интернет пространството нищо не е безопасно за потребителя, ако храната не отговаря на определени изисквания. Това са само основни акценти, между които трябва да вмъкнем факта, че вече храните, които имат ГМО съставки върху тях на видно място с достатъчно голям шрифт ще бъде изписано, че тази храна съдържа ГМО. Освен това задъжително ще се изписва произхода на суровината, от която е произведена дадена храна. Ако е произведена в Бълария, ще има едно обозначение, ако е произведена в ЕС-второ. Всичко това ще бъде популяризирано, така че да стане разпознаваемо за българските потребители. Още веднъж да се поздравим с една изключително важна крачка, направена в полза на българското общество.

Фокус: Вие настовате от дълги години за изсветляване на сектора. По какъв начин това ще се отрази на легалния бизнес и на почтените хлебари и сладкари на конкурентоспособността?

 Мариана Кукушева: Акцентите, които дадох категорично са мерки, които служат за борба със сивия сектор. Ако един бизнес оператор изпълни всички изисквания на Закона за храните, а той е длъжен, защото това е закон, а не европейска директива, той ще работ единствено и само на светло. Тогава очакваме по-голяма събираемост на данъците, по-висока конкуренция и по-ниски цени на продуктите, които ие създаваме. Законът на храните е закон, който позволява и реферира към европейските регламенти, така че те да могат да бъдат приложени. Единствено през Закона за храните, ние можем да прилагаме регламентите в наказателната им част. Наказанията по отношение на нарушителите не са вече символични в рамките на 100-200 лв., платими от всеки нарушител, а са в европейски размери, които за България звучат много солидно. Презумцията на налагането на наказанията е да не се стига до тяхното налагане. Да има превенция, която да разреши и да задължи всеки бизнес оператор да работи на светло, да не нарушава законодателството и по този начин да не застрашава живота на българските потребители, както и на европейските такива. 

Фокус: По какъв начин Вашият браншови съюз ще бъде представен в Националния консултативен съвет към министъра на земеделието?

 Мариана Кукушева: Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите беше активна част от работната група за изработване на законопроекта. Ние сме национално призната браншова организация. При нас членуват над 90% от всички бизнес оператори, които са регистрирани в сферата на хлебопроизводство и сладкарство. Ние сме абсолютно в подкрепа на създаване на този консултативен орган. Той трябва да работи при определени правила, за да не се ползва неговото съществуване за провеждане на определени тесноикономически интереси на определени субекти. Законът и Консултативния съвет ще балансират европейската и национална политика в областта на производството, търговията и дистрибуцията на храни.

Фокус: Онлайн търговията с храни за пръв път се регламентира в Закона за храните. Вие споменахте за това. Планира се и изготвяне на онлайн платформа за онлайн търговия. Тя все още не е готова, ще вземете ли участие в този процес?

 Мариана Кукушева: Разбира се, Националният браншови съюз на хлебарите и скадкарите е част от всички законодателни инициативи, които се раждат в Народното събрание или в Министерство на земеделието, храните и горите, както и в Агенция по контрол и безопасност на храните просто защото хлябът е насъщния. Ние поддържаме голяма гама от различни видове хлябове, хлебни и сладкарски изделия. България е сериозен бизнес оператор на европейския пазар. Дистрибутираме нашите произведени в България от български суровини изделия и ги реализираме на европейския пазар. Очаквам в най-скоро време да бъдат сформирани работните групи, които ще работят по поднормативните актове за прилагане на закона, както и за изработване на определени платформи.