Стратегията „От фермата до трапезата“: повече перспективи или повече трудности за производителите

За Евранет +:Виолета Ашикова, 03.03.20

Тази пролет Европейската комисия ще представи стратегията „От фермата до трапезата“, която е в унисос с Европейския зелен пакт. Целите пред новия регламент: по-чиста и достъпна храна, ограничаване на химическите пестициди, изкуствените торове и антибиотиците. Внасяните хранителни продукти от трети страни, задължително да отговарят на екологичните стандарти на Европейския съюз.

Стратегията „От фермата до трапеза“ ще допринесе за постигането на кръгова икономика – от производството до консумацията  с по-ефикасни системи за производство на храни, по-добро съхранение и опаковане, по-устойчиви процеси на преработка и селскостопански транспорт.
Данните на Европейската комисия показват, че около 20% от произведената храна се разхищава или изхвърля, което представлява годишна загуба от 143 милиарда евро – затова и една от целите е да се намалят наполовина хранителните отпадъци до 2030 г.

Новата селскостопанска пътна карта е своеобразна реформа на Общата селкостопанска политика, която според редица европейски партии се е оказала недостатъчно ефикасна. Новите изисквания обаче предизвикват редица тревоги и несигурност сред земеделци и животновъди, предупреди евродепутатът от Европейската народна партия (ЕНП) Норберт Линс. По думите му, редица сдружения на селкостопански производители се опасяват, че с новата зелена стратегия могат да бъдат притиснати до стената:

„Не бива да издаваме забрана след забрана, да вменяваме на селскостопанските производители задължение след задължение. Трябва да им предоставим стимули за по-активни действия за борба срещу измененията в климата.“

Херберт Дорфман от ЕНП пък изрази опасения как това ще се отрази на джоба на потребителите и дали с новата стратегия произведената продукция няма да се окаже недостъпна за голяма част от хората:

„Потребителите твъдят, че искат да ядат по-здравословна храна, но когато отидат в магазина търсят онази стока, която е с най-изгодна цена, тип промоция – да платиш един продукт и да вземеш три“.

Фермерите искат отговорите на въпросите как Европейската комисия ще гарантира, че хората в селските райони ще бъдат защитени и как ще се гарантират доходите им, посочва евродепутатът Дачиян Чолош от групата на „Обнови Европа“ и настоя да не се противопоставя трационната Обща селскостопанска политика на новите зелени приоритети.

„Зеленият пакт няма никакъв шанс без участието на селското стопанство, но селското стопанство не може да отговори на огромните изисквания на обществото, ако не се гарантират високи доходи за производителите.“

Еврокомисарят по земеделието Януш Войчоховски признава, че стратегията „От фермата до трапезата“ си поставя амбициозни цели за прецизно биоземеделие, с по-високо качество на почвите и водите, като европейските фермери ще трябва да произвеждат по здравословен начин своята продукция:

„Разбира се, фермерите трябва да бъдат финансово подкрепени. В същото време, ако не се постигне устойчивост при сегашната концентрация на производство на храни, това ще е лошо. Разбира се, фермерите са били под натиска на икономическите обстоятелства и са се насочили към интензивно производство, но сега трябва да им помогнем да се осъществи промяната, така че земеделието да не се превръща в индустрия. Европейският зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“ са цели, които няма да се изпълнят принудително, а единствено чрез добра подкрепа от бюджета. Аз мисля, че стратегията е една възможност, особено за малките и средни стопанства, които изчезват. И искам да ви уверя, че Европейската комисия ще положи всички усилия тази стратегия да бъде прокарана за благото на фермерите и за светлото бъдеще на европейското селско стопанство.“