Как да научим магарето да живее без да яде?

Пресконференция 17.12 .19.

Участници: Мариана Кукушева – председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите; Димитър Зоров – председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България; Атанас Урджанов – председател на Асоциацията на месопреработвателите в България.